எஸ்.எஸ் கல்வி நிறுவனங்கள்

திருச்சி பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் சூர்யா பொறியியல் கல்லூரி

இணைந்து நடத்தும்

மாபெரும் வினாடி வினா நிகழ்ச்சி 2021

  • உங்கள் விவரங்களை கீழே உள்ளிடவும்.
  • தரவை தமிழ் அல்லது ஆங்கிலத்தில் உள்ளிடலாம்.
பெயர்
பள்ளியின் பெயர்
பள்ளியின் முகவரி
கைபேசி எண்
பாலினம் (Male/Female)
தந்தையின் பெயர் / தாயின் பெயர்
12 ஆம் வகுப்பு குரூப் (Bio- Maths/ Computer Science/ Vocational with Maths)